סופ

מבצע הליכים

עיצוב מוצר / הצעת מחיר חקירה

לסקור ולנתח andamp 2D הלקוח; קובצי תלת-ממד

הספק / sub – בחירת קבלן

לספק פתרונות חלופיים הן עיצוב ו / או חומר לשימוש (עלות ו/או ייצור יעילות פוטנציאליים)

פיתוח לדוגמה

לעקוב אחר הזמנים לרוץ חריטת / דוגמה

דגימה לבדיקה לפני שליחת

תמיכה טכנית ותקשורת

הייצור ההמוני לרוץ

סדרת כמות הביקורת (IQC, IPQC, OQC)

פיקוח על לוח הזמנים הייצור

שליטה לוגיסטיקה

Andamp בקרת המלאי; ניהול

הטענה ללקוח

ניתוח שורש, פעולה מתקנת ומניעה.

8 יח ח

יישום ומעקב בפעולה מתקנת לתוך SOP עד הבעיה נפתרה.